Παρακάτω και σε μορφή video μπορείτε να δείτε με χρολογική σείρα τις Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις των μαθητών μας.

 

Σχολική χρονιά 2017 -2018

08/05/2018 Εκδήλωση Φυσικών Επιστημών στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

 

 

2016-2017 Εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Αθανασιάδης Δημήτρης Φυσικός)

Το σχολείο μας συμμετείχε στο 10o Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - «ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7-9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

Η εργασία με την οποία συμμετείχαμε είχε τίτλο:

«Η Φυσική στην Α? Γυμνασίου ? Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και τις πειραματικές δεξιότητες των μαθητών».

Περίληψη

Η διεθνής βιβλιογραφία διαχρονικά στηρίζει την παρουσία του πειράματος στο μάθημα της Φυσικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ειδικότερα στη δευτεροβάθμια. Το βιβλίο της Φυσικής της Α? Γυμνασίου τόσο με τη μεθοδολογική του προσέγγιση όσο και με τις οδηγίες που περιλαμβάνει για την εκτέλεση των πειραμάτων, αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο σε αυτή την κατεύθυνση. Ο «εχθρός» του είναι ο διδακτικός χρόνος!

Η πρότασή μας αφορά στην επιλογή αντιπροσωπευτικών ενοτήτων από το συγκεκριμένο βιβλίο και στην υλοποίησή τους στο εργαστήριο με πλήρη εφαρμογή της μεθόδου που υποστηρίζει το βιβλίο και έμφαση στην απόκτηση πειραματικών δεξιοτήτων από τους μαθητές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα ήταν κατά πόσο οι μαθητές που πραγματοποιούν οι ίδιοι σε ομάδες πειράματα έχουν καλύτερη επίδοση σε γνωστικό επίπεδο αλλά και θετική στάση προς το μάθημα της Φυσικής από μαθητές που παρακολουθούν πειράματα επίδειξης.

Στην έρευνα αξιολογήθηκε η στάση των μαθητών προς τη Φυσική και οι γνωστικές τους επιδόσεις τους (ορισμοί εννοιών, περιγραφή πειραματικών διαδικασιών). Και στους δύο τομείς καταγράφηκαν καλύτερες επιδόσεις στους μαθητές που οι ίδιοι πραγματοποιούσαν τα πειράματα.

Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού / υπευθύνου Εργαστηρίου. Ο ρόλος του είναι σημαντικός τόσο στην προετοιμασία της υλικοτεχνικής υποδομής πριν τη διδασκαλία, όσο και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης στην καθοδήγησή των μαθητών κατά την εκτέλεση των πειραμάτων.

students experimenting4094

 Εικόνα 1: Μία από τις ομάδες των μαθητών κατά τη διεξαγωγή του πειράματος θερμικής ισορροπίας στο σχολικό εργαστήριο, καθώς μετρούν χρόνο και θερμοκρασία και καταγράφουν τις μετρήσεις τους στους πίνακες του διδακτικού εγχειριδίου.

 

2016-2017 Στο μάθημα των Γερμανικών

 

2015-2016 Περιβαλλοντική - Ημέρα ποιήσης (Γ γυμνασίου με υπευθυνές τις καθηγήτριες Ι. Στεφανίδου φιλόλογος , Ζ. Καραβασίλη μουσικός, Θ Χαϊδού καλλιτεχνικών)

 Κατασκευή βίντεο Μαρίνα Τζουγουτζίδου μαθήτρια της Γ' γυμνασίου

2015-2016 Εις μνήμη Στράτου........

 

2014-2015 Εκδήλωση "Πάμε Σπήλαιο" Γ' γυμνασίου με τις καθηγήτριες Στεφανίδου Ι,Παπαγερμανού Φ, Καραβασίλη Ζ.

(16/10/2015) Επίσκεψη στην Κρατική Ορχήστρα και στο μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα

 

2014-2015 Εκδήλωση-Εργασία "Μονογραφίες Επαγγελμάτων" Γ' γυμνασίου υπευθυνές καθηγήτριες Γκουραμάνη Ε και Μυλωνά Ε

2014-2015 Εκδήλωση 24-10-2014(απονομή  αριστείων)

 2013-2014 Έκθεση κατασκευών του μαθήματος Τεχνόλογίας των τάξεων Α' και Β' Γυμνασίου. Υπευθυνη καθηγήτρια Παρασκευοπούλου Ελένη.

2012-2013 Θεατρική παράσταση "ΕΛΕΝΗ" Γ γυμνασίου υπεύθυνοι καθηγητές  Στεφανίδου , Χαμπίδης , Κιάκου ,Μπογιατζής , Καραβασίλη Χαϊδου

κατασκευή βίντεο Κοκκαλάς Αλέξανδρος

2012-2013 "Υοθεσία της παραλίας της Τρίγλιας από την Γ' γυμνασίου" με υπεύθυνες καθηγήτριες Κ. Παπακώστα και Γκουραμάνη Ε.

 

Πρόσθετες πληροφορίες