Δείτε τις ανακοινώσεις για τον Αγιασμό της Δευτέρας 12/09/2016 . (Επιλέξτε από το οριζόντιο μενού <<ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ>>)
   Η σελίδα δεν εκπροσωπεί πάντα τον σύλλογο των καθηγητών του Γυμνασίου. Για κάθε ανάρτηση, η ευθύνη ανήκει στον συγγραφέα της. Επίσης αν οποιοδήποτε υλικό της σελίδας προσβάλει έστω και στο ελάχιστο τον οποιοδήποτε τότε αυτό θα αφαιρείται (τηλεφωνήστε στην διεύθυνση του γυμνασίου στο τηλέφωνο 2373051472). Τελευταία ενημέρωση 12/07/2016  δείτε "ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ"..........