Η σελίδα δεν εκπροσωπεί πάντα τον σύλλογο των καθηγητών του Γυμνασίου.Για κάθε ανάρτηση η ευθύνη ανήκει στον συγγραφέα της.